سیستم اینترنتی افزایش اعتبار و رزرو غذای دانشجوئی دانشگاه شاهد
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.

برنامه غذایی رستوران آزاد


  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   قابل توجه دانشجويان خوابگاهي : در صورت عدم دريافت مجوز خوابگاه تا پايان روز دوشنبه مورخ 31/06/1393 کارت تغذيه ايشان باطل خواهد شد. ******* قابل توجه دانشکده ها و مراکز سطح شهر : با توجه به عدم امکان ارسال دو نوع غذا به سطح شهر در روزهايي که دو نوع غذا در برنامه غذائي وجود دارد ، فقط غذاي نوع يک را رزرو نمائيد. ******** قابل توجه دانشجويان مستقر در طرح جامع : از روز شنبه مورخ 1393/0705 در صورت عدم به همراه داشتن کارت تغذيه ، بابت صدور فيش فراموشي مبلغ نصف قيمت غذا به عنوان جريمه از اعتبار کارت کسر خواهد شد.