سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه شاهد

 
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
قابل توجه دانشجويان خوابگاهي : مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه توزيع غذا براي دانشجويان گروه وزارت علوم حداکثر تا مورخ 04/04/1394 و براي دانشجويان گروه وزارت بهداشت حداکثر تا مورخ 11/04/1394 صورت مي پذيرد .*********** قابل توجه دانشجويان محترم گروه غير پزشکي : دانشجويان گروه غير پزشکي (مشمول قوانين وزارت علوم) که بعد از تأييد معاونت محترم آموزشي مجوز اسکان خوابگاه دارند ، مي توانند تا روز 11/04/1394 به صورت قيمت تمام شده غذاي خود را رزرو نمايند.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.241