سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه شاهد

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
توجه: دانشجوياني که غذا رزرو نموده و دو بار در طول ماه دريافت نکنند،دو برابر هزينه عادي آن محاسبه و در صورت بيش از دو بار، هزينه آن به قيمت تمام شده محاسبه و از موجودي کارت تغذيه کسر مي گردد. ******توجه: از قرار دادن کارت تغذيه خود به افراد ديگر اجتناب نمائيد. ******توجه: هر گونه نظرات،پيشنهادات و يا مشکلات خود را در رابطه با اداره تغذيه مي توانيد مستقيما با کارشناس تغذيه مستقر در سلف مرکزي(آقاي يزدان خسروي) در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن 51214026تماس حاصل نمائيد. اطلاعيه1: قيمت غذاي دانشجويي بر اساس بخشنامه وزارت علوم و وزارت بهداشت در سيستم ثبت گرديده و براي دانشجويان لحاظ مي گردد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.288