صبحانه نهار شام
شنبه
 1. استانبولي
 1. چلو خورش کرفس
يكشنبه
 1. چلو خورش قرمه سبزي
دوشنبه
 1. فيله مرغ سوخاري
 1. عدس پلو با گوشت
سه شنبه
 1. چلو جوجه کباب
 1. خوراک کتلت
چهارشنبه
 1. کوکو سبزي
 1. سالاد الويه
پنج شنبه
 1. چلو خورش قيمه
 1. چلو جوجه کباب
جمعه
 1. چلو کباب کوبيده گوشت