صبحانه نهار شام
شنبه
 1. کنسرو لوبيا قارچ
 1. چلو خورش کرفس
يكشنبه
 1. چلو خورش قرمه سبزي
 1. خوراک حليم بادمجان
دوشنبه
 1. خوراک فيله و قارچ
 1. عدس پلو با گوشت
سه شنبه
 1. چلو جوجه کباب
 1. خوراک کتلت
چهارشنبه
 1. کوکو سبزي
 1. سالاد الويه
پنج شنبه
 1. چلو خورش قيمه
 1. چلو جوجه کباب
جمعه
 1. کوکو سيب زميني
 1. چلو کباب کوبيده گوشت