صبحانه نهار شام
شنبه
 1. خوراک جوجه کباب
 1. چلو خورش کرفس
يكشنبه
 1. چلو خورش قرمه سبزي
 1. خوراک راگو
دوشنبه
 1. خوراک مرغ و آلو
 1. عدس پلو با گوشت
سه شنبه
 1. چلو جوجه کباب
 1. خوراک کتلت
چهارشنبه
 1. کوکو سبزي
 1. سالاد الويه
پنج شنبه
 1. چلو خورش قيمه
 1. چلو جوجه کباب
جمعه
 1. کوکو سيب زميني
 1. چلو کباب کوبيده گوشت