صبحانه نهار شام
شنبه
  1. لوبيا پلو با گوشت
يكشنبه
  1. چلو قيمه بادمجان
دوشنبه
  1. کنسرو لوبيا قارچ
  1. عدس پلو با گوشت
سه شنبه
  1. چلو کباب کوبيده زعفراني
  1. کره - مربا - 2 عدد نان لواش
چهارشنبه
  1. خوراک مرغ کنتاکي
پنج شنبه
  1. استامبولي پلو با گوشت
  1. چلو کباب کوبيده زعفراني
جمعه
  1. چلو خورشت فسنجان