صبحانه نهار شام
شنبه
  1. چلو خورشت قورمه سبزي
  2. چلو قيمه بادمجان
يكشنبه
  1. کنسرو لوبيا قارچ
دوشنبه
  1. استامبولي پلو با گوشت
سه شنبه
  1. خوراک مرغ کنتاکي
چهارشنبه
  1. چلو کباب کوبيده زعفراني
پنج شنبه
جمعه