صبحانه نهار شام
شنبه
  1. چلو خورشت فسنجان
  2. چلو خورشت قورمه سبزي
يكشنبه
  1. فيله مرغ سوخاري
دوشنبه
  1. چلو قيمه سيب زميني
سه شنبه
  1. کوکو سيب زميني + ميوه
چهارشنبه
  1. چلو جوجه کباب
پنج شنبه
جمعه