صبحانه نهار شام
شنبه
  1. چلو خورشت فسنجان
  2. چلو خورشت قورمه سبزي
يكشنبه
  1. فيله مرغ سوخاري
دوشنبه
  1. چلو قيمه سيب زميني
سه شنبه
  1. کوکو سيب زميني به همراه ميوه
چهارشنبه
  1. چلو جوجه کباب
پنج شنبه
جمعه