سیستم اینترنتی افزایش اعتبار و رزرو غذای دانشجوئی دانشگاه شاهد
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.

برنامه غذایی رستوران آزاد


  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   مطابق با برنامه آموزشي دانشگاه ، توزيع غذاي دانشجوئي همزمان با شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ 15/06/1393 شروع خواهد شد. لذا کليه دانشجويان نسبت به رزرو غذاي خود از روز شنبه مورخ 01/06/1393 اقدام نمايند. شايان ذکر است به دانشجوياني که رزرو نداشته باشند غذا تعلق نخواهد گرفت.