سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه شاهد

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
توجه: دانشجوياني که غذا رزرو نموده و دو بار در طول ماه دريافت نکنند،دو برابر هزينه عادي آن محاسبه و در صورت بيش از دو بار، هزينه آن به قيمت تمام شده محاسبه و از موجودي کارت تغذيه کسر مي گردد. ******توجه: از قرار دادن کارت تغذيه خود به افراد ديگر اجتناب نمائيد. ******توجه: هر گونه نظرات،پيشنهادات و يا مشکلات خود را در رابطه با اداره تغذيه مي توانيد مستقيما با کارشناس تغذيه مستقر در سلف مرکزي(آقاي يزدان خسروي) در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن 51214026تماس حاصل نمائيد. اطلاعيه: دانشجويان تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مهلت دارند تا غذاي روز شنبه خود را رزرو نمايند.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.288