سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه شاهد

 
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
اطلاعيه:دانشجوياني که غذا رزرو نموده و دو بار در طول ماه دريافت نکنند، دو برابر هزينه عادي آن محاسبه و در صورت بيش از دو بار، هزينه آن به قيمت تمام شده محاسبه و از موجودي کارت تغذيه کسر مي گردد. تذکر: دانشجويان گرامي از در اختيار گذاردن کارت تغذيه خود به غير اجتناب نماييد.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.241